Min tilgang til terapien

Hos mig er du velkommen lige som du er - jeg møder dig med varme, empati, nysgerrighed og til tider undren. Udgangspunktet for samtalen er altid din oplevelse af din nuværende situation. Sammen udforsker vi din forståelse og de fortællinger du har om dig selv og din situation, samt hvilke handlemuligheder der findes. Min erfaring er, at forståelse er første skridt på vejen til accept og dernæst at kunne give slip på uhensigtsmæssige mønstre og skabe forandring.

Metodisk arbejder jeg eklektisk og tilpasser samtalerne til dig og din problemstilling. Jeg er særligt inspireret af ACT med fokus på hvordan du forholder dig til dine tanker, følelser og kropslige fornemmelser. Og hvordan du ved at forholde dig mere rummende og fleksibelt til dem, kan frigøre energi til at beskæftige dig med de ting, der er meningsfulde for dig.

Hvad arbejder vi med i terapien?

Gennem vores samtaler støtter jeg dig i din udviklingsrejse og i at tage personligt lederskab over dit liv. Jeg tror på, at al meningsfuld forandring kommer indefra. Derfor har vi fokus på, at styrke din forbindelse indadtil, så du bedre kan mærke, hvad der er rigtigt og meningsfuldt for dig. Vi påvirkes konstant af input fra verden omkring os, og kan let blive forstyrret i vores forbindelse til os selv; af andres holdninger, vaner, normer, forventninger udefra og den kultur vi lever i. Det er let at blive forført af andres succeshistorier og fortællinger, og derfor er det kun endnu vigtigere at holde fast i at mærke efter, hvad der er det rigtige for dig.

Konkret kan vi bl.a. arbejde med:

Jeg modtager løbende supervision og faglig sparring på mit arbejde, hvilket er med til at sikre et højt fagligt niveau.

Jeg er underlagt reglerne om tavshedspligt og arbejder under de Etiske Principper For Nordiske Psykologer.